trực tiếp đá gà hôm nay

About Bestway

About Bestway

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เบสท์เวย์ เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่าบริษัท) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองฝอซาน มณฑลกวางตุ้งของประเทศจีน ก่อตั้งขึ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2549 จดทะเบียน 21 ล้านหยวน เป็นบริษัทในเครือของ Guangdong Yuanji Construction Engineering Co.Ltd. และเป็นผู้รับเหมารายใหญ่ด้านวิศวกรรมการฟอกอากาศ ห้องปฏิบัติการที่ปราศจากฝุ่น และอุตสาหกรรมห้องปลอดเชื้อในจีนตอนใต้ สำนักงานใหญ่ให้บริการแบบครบวงจรในการออกแบบ ติดตั้ง ก่อสร้าง และการตรวจสอบทดรองสำหรับโครงการฟอกอากาศต่างๆ เช่น ชีววิทยา อิเล็กทรอนิกส์ อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง เครื่องมือ ห้องคลีนรูมของอุตสาหกรรมชีวเคมี และห้องปฏิบัติการผ่าตัด เป็นองค์กรไฮเทคที่รวมการออกแบบและการก่อสร้าง รวมถึงการทำโครงการบริสุทธิ์ปราศจากฝุ่น การตกแต่งไลน์ผลิตปลอดฝุ่น ห้องคลีนรูม ห้องปลอดฝุ่น ห้องปฏิบัติการการทำให้บริสุทธิ์ด้วยมาตรฐานGMP ห้องปฏิบัติการที่สะอาด และไลน์ผลิตด้วยมาตรฐานGMP นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นสมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมอาหารแห่งชาติจีน และสมาคมสาขาอิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยีความสะอาดแห่งชาติจีน เนื่องจากอุตสาหกรรมไฮเทคของโลกมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงต้องการมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์และ สภาพแวดล้อมเพิ่งสูงขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้น บริษัทได้ใช้แนวคิดและเทคโนโลยีการทำอากาศให้บริสุทธิ์ขั้นสูงระดับสากล ก้าวทันเทคโนโลยีสะอาดที่ล้ำหน้าที่สุดในโลก ดูดซับแนวคิดการวางแผนและการออกแบบสะอาดที่ยอดเยี่ยมจากต่างประเทศ และเทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพโครงการ ปลูกฝังบุคลากรทางเทคนิคมืออาชีพจำนวนทีมงานก่อสร้าง ด้วยการออกแบบทางวิศวกรรมชั้นหนึ่ง คุณภาพการก่อสร้างชั้นหนึ่ง การจัดการโครงการชั้นหนึ่ง บริการด้านเทคนิคชั้นหนึ่ง เราได้ดำเนินการหลายพันโครงการ (หลายแสนตารางเมตร) รวมห้องปฏิบัติการทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศบริสุทธิ์ ห้องปฏิบัติการ GMP ห้องปลอดเชื้อและห้องปลอดภัยทางชีวภาพและวิศวกรรมระบบอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในเดือนพฤศจิกายน 2562 ได้ก่อตั้งสาขาแรกในประเทศไทย โดยตั้งชื่อว่าบริษัท เบสท์เวย์ เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม จำกัด ทีมเรามีนักออกแบบอาวุโส 8 ท่าน และวิศวกร 4 ท่าน ผู้จัดการดูแลหน้างงานก่อสร้างมี 16 ท่าน ช่างต่างๆมี 80 ท่าน และคนงานที่อยู่หน้างานต่างๆ รวม 300 ท่าน ซึ่งเราได้ให้บริการการออกแบบและติดตั้งคุณภาพชั้นสูงสำหรับโรงงานผลิตอาหาร โรงงานอิเล็กทรอนิกส์ โรงงานผลิดยา โรงงานผลิตเครื่องสำอาง ห้องผ่าตัด และฯ เนื้อหาการก่อสร้างมีตั้งแต่โครงการคลีนรูม โครงการโครงสร้างเหล็ก โครงการรับเหมาเครื่องกลและไฟฟ้า โครงการระบบระบานอากาศเป็นต้น บริษัทได้คำชมยอดเยียมเสียงเดียวกันจากลูกค้าคนไทยทุกเจ้า บริษัท เบสท์เวย์ เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม จำกัดสาขาประเทศไทยทำตามแนวคิดสำนักงานใหญ่ด้วยแนวทางการปฏิบัติความซื่อสัตย์ ราคาดีและของดี ความรวจเร็ว เราหวังว่าตั้งต้นรากฐานที่ประเทศไทย ก้าวหน้าขยายการตลาดสู่เขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พัฒนากับลูกค้าอย่างตั้งจิตตั้งใจ ก้าวหน้าพร้อมกระแสโลก

About Bestway

About Bestway
trực tiếp đá gà hôm nayLiên kết đăng nhập trực tiếp đá gà hôm nayLiên kết đăng nhập
 • trực tiếp đá gà hôm nayLiên kết đăng nhậpGermany

  European factories

  Germany
 • trực tiếp đá gà hôm nayLiên kết đăng nhậpHungary

  European factories

  Hungary
 • trực tiếp đá gà hôm nayLiên kết đăng nhậpChina

  China

  Dongguan
 • trực tiếp đá gà hôm nayLiên kết đăng nhậpBengal

  Asian factories

  Bengal
 • trực tiếp đá gà hôm nayLiên kết đăng nhậpIndia

  Asian factories

  India
 • trực tiếp đá gà hôm nayLiên kết đăng nhậpViet Nam

  Asian factories

  Viet Nam

เป็นหนึ่งในผู้ผลิตสิ้นค้าฟอกอากาศของโลก

One of the largest manufacturers of air filtration products in the world

ผู้นำการผลิต FFU ปัจจุบันได้ผลิต FFU ที่ประเทศจีนจำนวน 3 แสนเครื่องผ่านมาตรฐาน UL

Leading manufacturer of FFU, has produced 300,000 FFUs that meet UL certification in China so far

Find us

Find us